Víkurhvarf 3
203 Kópavogur
Sími: 514 7500
  Símatími Námsmats er á milli 8:30 og 16:00  
   
   
 
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

 

Eldri fréttir - 2014

08.07.2015

Alþingi samþykkti lög um Menntamálastofnun þann 1. júlí sl.

Menntamálastofnun mun sinna þeim verkefnum sem Námsmatsstofnun og Námsgagnastofnun hafa sinnt auk þess sem stjórnsýsluverkefni verða flutt frá mennta- og menningarmálaráðuneyti til hennar.
Sjá nánar á heimasíðu mennta- og menningarmálaráðuneytis.

frétt 16. september 2010

24.06.2015

Skýrsla um framkvæmd samræmdra prófa haustið 2014

Í kjölfar mistaka sem áttu sér stað við framkvæmd samræmdra prófa haustið 2014 leitaði Námsmatsstofnun til ráðgjafarfyrirtækisins Stika um að fyrirtækið gerði úttekt á framkvæmd samræmdra prófa og legði mat á aðgerðir til úrbóta. Skýrsla um úttektina liggur nú fyrir. Er það von Námsmatsstofnunarinnar að skýrslan varpi ljósi á hvað fór úrskeiðis við fyrirlögn og úrvinnslu samræmdra prófa síðastliðið haust og hvernig unnið verður að því að mistök endurtaki sig ekki. (Skýrslan)

frétt 16. september 2010

22.06.2015

Niðurstaða innritunar

Niðurstöður innritunar liggja fyrir og er hægt að nálgast niðurstöðu á Menntagáttinni. Framhaldsskólarnir senda greiðsluseðlar á heimabanka forráðamanna eða lögheimili nemenda og verður að greiða hann fyrir gjalddaga/eindaga til að staðfesta skólavist. Sé hann ekki greiddur er litið svo á að skólavist sé hafnað.

frétt 16. september 2010

15.06.2015

Innritun lokið.

Innritun 10. bekkinga í framhaldsskóla lauk á miðnætti þann 10. júní sl. Nú er verið að vinna í umsóknum og koma öllum nemendum í skóla. Niðurstöður liggja fyrir í fyrsta lagi nk. föstudag eða eftir þá helgi, 22.-23. júní.
Við gerum okkur grein fyrir að nemendur eru óþreyjufullir, en biðjum ykkur að sína biðlund, þetta tekur allt sinn tíma. Þið getið fylgst með stöðu umsókna á Menntagáttinni, en einnig munum við setja inn tilkynningu á Facebook þegar niðurstöðurnar verða birtar.

frétt 16. september 2010

22.05.2015

Námsmatsstofnun flytur í Víkurhvarf 3.

Námsmatsstofnun hverfur nú úr Borgartúni eftir að hafa verið staðsett þar í 12 ár. Stofnunin flytur nú í framtíðarhúsnæði nýrrar Menntamálastofnunar í Víkuhvarfi 3. Stofnunin mun nota sama símanúmer áfram næstu vikur.

frétt 16. september 2010

05.05.2015

Undanfarin ár hefur mennta- og menningarmálaráðuneytið, í samstarfi við framhaldsskólana, beitt sér fyrir aðgerðum til að draga úr brotthvarfi nemenda. Aðgerðirnar snúa meðal annars að því að kalla eftir upplýsingum um brotthvarf og skima fyrir brotthvarfi í framhaldsskólum landsins. Um síðustu áramót var umsýsla brotthvarfsverkefna ráðuneytisins flutt til Námsmatsstofnunnar sem hefur nú gefið út skýrslu með niðurstöðum skráninga á ástæðum brotthvarfs á haustönn 2014.
Samkvæmt upplýsingum frá 31 skóla kom fram að 790 nemendur hefðu hætt námi á haustönn 2014, þ.e. hurfu frá námi án þess að ljúka prófum í lok annarinnar. Af þeim fóru 117 nemendur í annan skóla og teljast þeir því ekki til eiginlegs brotthvarfshóps. Af því leiðir að 673 nemendur sem hófu nám á haustönn 2014 voru hættir í skólunum áður en til lokaprófa kom. Á framhaldsskólatigi stunduðu 26.964 nemendur nám á haustönn 2013 og má gera ráð fyrir að svipaður fjöldi hafi stundað nám á haustönn 2014.

Niðurstöður sýna að nemendum sem ekki skiluðu sér í próf fækkaði á milli anna. Það er þó áhyggjuefni að nemendum sem segjast hafa hætt vegna andlegra veikinda fjölgar á milli anna og við því þarf að bregðast. Nánari upplýsingar um niðustöður skráninga eru í skýrslu Námsmatsstofnunar.

frétt 16. september 2010

16.04.2015

Úrskurður Persónuverndar

Þann 26. mars sl. kvað stjórn Persónuverndar upp þann úrskurð að Námsmatsstofnun hafi ekki haft fullnægjandi heimildir samkvæmt lögum nr. 77/2000 til að leggja fyrir spurningalista í tengslum við samræmd próf. Var Námsmatsstofnun gert að eyða  þeim gögnum sem safnað var með spurningalistanum  í 4., 7. og 10. bekk grunnskóla.
Námsmatsstofnun harmar þau misstök sem urðu við fyrirlögn spurningalistans og hefur þeim gögnum sem safnað var með honum verið eytt. 

frétt 16. september 2010

13.04.2015

Forinnritun lokið – Hvert sækja nemendur?

Forinnritun 10. bekkinga í framhaldsskóla lauk á miðnætti 10. apríl. Alls tóku 3.824 nemendur þátt og eru því um 88% allra 10. bekkinga búnir að velja sér framhaldsskóla.
Kvennaskólinn í Reykjavík, Menntaskólinn við Hamrahlíð og Verzlunarskóli Íslands, fengu flestar umsóknir en alls settu 30% nemenda sem sóttu um, einhvern þessara þriggja skóla í fyrsta val. Það er því ljóst að mun fleiri nýnemar vilja komast í þessa skóla en þeir geta tekið við. Þetta eru svipaðar niðurstöður og verið hafa úr forinnritunum síðustu ára.
Nemendur hafa möguleika á því að sækja um eða breyta umsóknum sínum frá 4. maí til 10. júní næstkomandi.
Innritun eldri nemenda (fæddra 1998 og fyrr) stendur nú yfir og lýkur þann 31. maí nk.

frétt 16. september 2010

26.02.2015

Breyttur símatími Námsmatsstofnunnar

Frá og með 1. mars nk. þá er símatími Námsmatsstofnunar frá kl. 8:30 - 16:00. Opnunartími er óbreyttur frá 8:00 - 16:00.

frétt 16. september 2010

26.02.2015

Íslenskupróf fyrir umsækjendur um íslenskan ríkisborgararétt

Opnað verður fyrir skráningu vegna íslenskuprófa fyrir umsækjendur um íslenskan ríkisborgararétt á morgun, föstudaginn 27. febrúar. Prófin fara fram í lok maí og byrjun júní – sjá nánar á heimasíðu Námsmatsstofnunar.

Þú getur skráð þig HÉR

frétt 16. september 2010

20.02.2015

Innritun fatlaðra nemenda á starfsbrautir í framhaldskólum 2015

Innritun fatlaðra nemenda á starfsbrautir í framhaldsskólum 2015 stendur nú yfir. Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu mennta- og menningarmálaráðuneytisins: HÉR

frétt 16. september 2010

12.02.2015

PISA

Í mars munu allir grunnskólanemendur sem verða 16 ára á árinu taka þátt í PISA 2015 rannsókninni. Það er stærsta grunnskólapróf heims, sem yfir hálf milljón 15-16 ára nemenda í 79 löndum svara.

Rannsókninni er stýrt af Efnahags- og framfarastofnuninni OECD og annast Námsmatsstofnun framkvæmd hennar hér á landi fyrir Mennta- og menningarmálaráðuneytið. PISA er langtíma rannsókn á færni nemenda sem hefur verið í gangi í öllum OECD löndunum frá árinu 2000. Aflað er gagna á þriggja ára fresti og nú í ár er áhersla á að meta læsi nemenda í náttúrufræði, kennsluhætti og viðhorf tengd náttúrufræði en einnig er metinn lesskilningur, læsi á stærðfræði og færni í að leysa verkefni og þrautir í gegnum samvinnu (e. collaborative problem solving). Ítarlegar upplýsingar um PISA er að finna í kynningarmyndbandi OECD á Youtube, hér er slóðin og frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu PISA rannsóknarinnar, www.pisa.oecd.org.

frétt 16. september 2010

11.02.2015

Íslenskupróf fyrir umsækjendur um íslenskan ríkisborgararétt

Dagsetningar vegna íslenskuprófa fyrir umsækjendur um íslenskan ríkisborgararétt liggja nú fyrir.
Prófað verður á Akureyri 26. maí, á Egilsstöðum 27. maí og á Ísafirði 28. maí.
Próf fyrir umsækjendur sem búa í Reykjavík eða nágrenni verða haldin í Menntaskólanum í Kópavogi dagana 1.-5. júní.

frétt 16. september 2010

28.01.2015

Nánar um flutning verkefna frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu

Verkefni flutt frá mennta- og menningarmálaráðuneyti, sjá undir hnappnum Ráðuneytisverkefni hér neðst til vinstri á síðunni.

Frumvarp um nýja Menntamálastofnun er núna til meðferðar hjá Alþingi. Gert er ráð fyrir að Menntamálastofnun taki formlega til starfa um mitt þetta ár. Í tengslum við þessa breytingu hefur mennta- og menningar-málaráðuneytið flutt afmörkuð verkefni til Námsmatsstofnunar og Námsgagnastofnunar en þar til Menntamálastofnun tekur formlega til starfa munu þessar tvær stofnanir annast verkefnin. Verkefnin eru m.a.:

Innritun og upplýsingagjöf um nám á framhaldsskólastigi

  • Aðgerðir gegn brotthvarfi
  • Innritun fatlaðra á starfsbrautir framhaldsskóla

Velferðarmál

  • Eineltismál/fagráð eineltismála í grunnskólum
  • Öryggishandbækur um velferð og öryggi barna í leikskólum og grunnskólum

Viðurkenningar, vottun og leyfi

  • Staðfesting námsbrautalýsinga framhaldsskóla
  • Undanþágunefndir fram- og grunnskólakennara
  • Vottun á námskrám framhaldsfræðslu

frétt 16. september 2010

13.01.2015

Flutningur verkefna frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu

Námsmatsstofnun hefur tekið við umsýslu eftirtalinna verkefna frá mennta- og menningarmálaráðuneyti. Það eru umsýsla með brottvarfsverkefnum í samstarfi við framhaldsskóla, undanþágunefnd framhaldsskóla, innritun fatlaðra á starfsbrautir í framhaldsskóla. frétt 16. september 2010

 

 

 

 
Námsmatsstofnun | Víkurhvarf 3 | 203 Kópavogur | Sími: 514 7500
Netfang: namsmat@namsmat.is | Veffang: www.namsmat.is | Athugasemdir til vefstjóra